ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΟ.1

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Πραγματοποιείται συλλογή των πληροφοριών και δημιουργείται το περιεχόμενο του παιχνιδιού και η βάση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα αναπτυχθεί στη συνέχεια. Στόχος είναι η επαγρύπνηση των νέων των χωρών-εταίρων στα κοινωνικά δίκτυα και η δημιουργία ενός πλαισίου όπου οι νέοι θα αισθάνονται ασφαλείς στις διαδικτυακές κοινότητες. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης και προώθησης των μεθοδολογιών και υπηρεσιών για την πρόληψη, τον μετριασμό των κινδύνων και των επιπτώσεων της ψηφιοποίησης. 

ΛΗΨΗ :
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΟ. 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Ένα σύγχρονο και καινοτόμο παιχνίδι για smartphones και browsers, έτσι ώστε οι νέοι να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Στόχος θα είναι η αναγνώριση, η πρόληψη και ο μετριασμός των κινδύνων που ενέχουν τα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό το παιχνίδι θα βοηθήσει στο να τεθούν οι νέοι σε επιφυλακή για τους κινδύνους του διαδικτύου και θα τους προσφέρει γνώσεις και εργαλεία για να αντιμετωπίσουν υποκείμενες απειλές. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΟ.3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για νέους εργαζόμενους και εκπαιδευτές νέων με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν κινδύνους στα κοινωνικά δίκτυα που διαχειρίζονται νέοι άνθρωποι. Επίσης, ένας ακόμη στόχος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητας της εργασίας τους.