ΕΤΑΙΡΟΙ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Asociatia Centrul Pentru Legislatie Nonprofit

Asociatia Centrul Pentru Legislatie Nonprofit ιδρύθηκε το 2013, και στοχεύει στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, την κοινωνική ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. 

ΚΥΠΡΟΣ
Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης SYNTHESIS Ltd

Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης SYNTHESIS είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός ο οποίος αναλαμβάνει τη συγγραφή και την υλοποίηση έργων με κοινωνικό αντίκτυπο, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική ένταξη. Αποτελεί τον κορυφαίο οργανισμό στην Κύπρο στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων στον εργασιακό χώρο. 

ΙΤΑΛΙΑ
VITALE TECNOLOGIE COMUNICAZIONE - VITECO SRL

Η VITECO είναι μια ιταλική μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα τη Σικελία. Είναι πάροχος τεχνολογιών για εξαποστάσεως εκπαίδευση και είναι ηγέτης στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης, διαθέτοντας τη δική της πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και παρέχοντας σταθερή τεχνογνωσία σε πλατφόρμες ανοικτού κώδικα. Η κύρια δραστηριότητά της βασίζεται στην ΕΕΚ και στην ανάπτυξη διαδικτυακών λύσεων για συνεργατική μάθηση και διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
BK Consult GbR

Η BK Consult GbR είναι ένας εξειδικευμένος πάροχος υπηρεσιών, με μεγάλη (άνω των 20 ετών) εμπειρία στη διαχείριση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Η BK Consult GbR παρέχει ένα ευρύ πακέτο υπηρεσιών, διευκολύνοντας τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς μέσω του σχεδιασμού και της παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασισμένων σε ικανότητες, με σκοπό την αύξηση της αξίας των οργανισμών και των εταίρων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, δημιουργώντας πρόσθετη αξία για τις κοινωνίες μας, με βιώσιμο τρόπο. 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Learning for Integration ry
Η αποστολή του Learning for Integration Ry είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η προώθηση της πολιτιστικής ευαισθησίας των μεταναστών και των προσφύγων όλων των ηλικιών στη Φινλανδία και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στη νέα κουλτούρα που συναντούν ώστε να αναπτυχθεί μια πολυπολιτισμική κοινωνία. 
 
ΕΛΛΑΔΑ
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) είναι μια ελληνική ΜΚΟ που έχει ως στόχο τη προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας. Αναγνωρίζοντας την επιχειρηματικότητα ως κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και τη συνοχή των κοινωνιών, το Ινστιτούτο προωθεί την απασχόληση και παρέχει καινοτόμες λύσεις που διευκολύνουν στην ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας.