ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ RISE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο κύριος στόχος του RISE είναι η δημιουργία ενός πλαισίου όπου οι νέοι θα μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς στις διαδικτυακές κοινότητες μέσω της ανάπτυξης και προώθησης μεθοδολογιών και υπηρεσιών για την πρόληψη και τον μετριασμό των κινδύνων και των επιπτώσεων της ψηφιοποίησης, ιδίως της έκθεσης των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

RISE

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

01
Μια μεθοδολογία σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση των αναγκών των νέων στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και ιδιαίτερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εποχή της πανδημίας
02
Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για νέους ώστε να προλαμβάνονται και να μετριάζονται οι κίνδυνοι στα κοινωνικά δίκτυα
03
Ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους εργαζόμενους και για εκπαιδευτές νέων, με στόχο την αντιμετώπιση τον μετριασμό των κινδύνων των νέων στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σχεδιασμός και εφαρμογή μεθοδολογίας
Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για νέους
Ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για νέους εργαζόμενους και εκπαιδευτές νέων
Έξι εκδηλώσεις σε όλες τις χώρες-εταίρους για την προώθηση του έργου και των αποτελεσμάτων του
Συνέδριο στη Ρουμανία, για την παρουσίαση του προγράμματος RISE και την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του, με παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης
Μια μαθησιακή δραστηριότητα για το προσωπικό στην Κύπρο για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του RISE
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ RISE

Το RISE αποτελείται από έξι εταίρους στη Ρουμανία, τη Κύπρο, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία και την Ελλάδα με εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης, την κατάρτιση των νέων, τις λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.