TOIMINTAPOHJAINEN LÄHESTYMISTAPA NUORTEN SOSIAALISISSA VERKOSTOISSA ESIINTYVIEN RISKIEN KÄSITTELYYN JA LIEVENTÄMISEEN.

RISESTA

HANKKEEN KUVAUS

RISEn ensisijaisena tavoitteena on luoda puitteet, joissa nuoret voivat tuntea olonsa turvalliseksi verkkoyhteisöissä kehittämällä ja edistämällä menetelmiä ja palveluja, joilla ehkäistään ja lievennetään digitalisaation riskejä ja vaikutuksia, erityisesti nuorten altistumista sosiaaliselle medialle. 

RISEN

TAVOITTEET

01
Menetelmä, joka on suunniteltu vastaamaan nuorten tarpeisiin digitalisaation ja erityisesti sosiaalisen median puitteissa pandemian aikakaudella
02
Koulutuspeli nuorille sosiaalisten verkostojen riskien ennaltaehkäisemiseksi ja lieventämiseksi
03
Nuorisotyöntekijöiden ja nuorisokouluttajien valmiuksien kehittämisohjelma, jonka avulla voidaan kehittää valmiuksia käsitellä nuorten riskien lieventämistä sosiaalisissa verkostoissa erityisesti pandemian aikana.
OPPIMINEN

AKTIVITEETIT

Menetelmän suunnittelu ja toteutus
Koulutuksellinen peli nuorille
Valmiuksien kehittämisohjelma nuorisotyöntekijöille ja nuorisokouluttajille
Kuusi kerrannaistapahtumaa kaikissa kumppanimaissa hankkeen ja sen tulosten edistämiseksi.
Viimeinen konferenssi Romaniassa, jossa esitellään RISE-hanketta ja sen tuloksia tiedotusvälineiden läsnä ollessa.
Oppimistoimi Kyproksen henkilöstölle RISE:n vaikutuksen maksimoimiseksi.
KEITÄ ME OLEMME

RISE KUMPPANUUS

RISEohjelmaan kuuluu kuusi kumppania, joilla on asiantuntemusta koulutuksesta, nuorisokoulutuksesta, verkkooppimisratkaisuista ja koulutusohjelmien suunnittelusta Romaniasta, Kyprokselta, Italiasta, Saksasta, Suomesta ja Kreikasta.