HANKKEEN TULOKSET

TULOS 1

DOKUMENTOINTI NUORTEN NETTIRISKEISTÄ PAIKALLISELLA JA KANSALLISELLA TASOLLA.

Kerää tietoa ja luo pelin sisällön sekä perustan myöhemmin laadittavalle valmiuksien kehittämisohjelmalle. Tavoitteena on parantaa nuorten valppautta sosiaalisissa verkkoyhteisöissä kumppanimaissa ja luoda puitteet, joissa nuoret tuntevat olonsa turvalliseksi verkkoyhteisöissä. Tämä saavutetaan kehittämällä ja edistämällä menetelmiä ja palveluja, joilla ehkäistään digitalisaation riskejä sekä lievennetään vaikutuksia.  

LATAA :
TULOS 2

NUORILLE SUUNNATUN PELIN KEHITTÄMINEN

Nykyaikainen ja innovatiivinen älypuhelinpeli (ja verkkoversio) nuorille, joka parantaa heidän digitaalisia taitojaan ja tukee heitä tunnistamaan, ehkäisemään ja lieventämään sosiaalisten verkostojen riskejä. Tämä peli parantaa nuorten valppautta verkossa ja tarjoaa heille resursseja ja välineitä, joiden avulla he voivat torjua verkkoyhteisöpalveluihin liittyviä uhkia. 

TULOS 3

NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN JA NUORISOKOULUTTAJIEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA.

Nuorisotyöntekijöille ja nuorisokouluttajille suunnattu Open Education Resources (OER) -valmiuksien kehittämisohjelma, jonka tarkoituksena on kehittää heidän valmiuksiaan käsitellä nuorten sosiaalisiin verkostoihin liittyviä riskejä ja kehittää heidän osaamistaan nuorisotyön tehostamiseksi.