Όροι υπηρεσιών

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλη τη χρήση του ιστότοπου https://theriseproject.eu/ και όλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών που διατίθενται στον δικτυακό τόπο ή μέσω αυτού. Ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (“iED“). Ο Ιστότοπος προσφέρεται με την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε χωρίς τροποποίηση όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν και όλους τους άλλους κανόνες λειτουργίας, πολιτικές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της Πολιτικής Απορρήτου του The Rise Project) και διαδικασίες που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτόν τον Ιστότοπο από την κοινοπραξία του έργου. 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. 

Επισκέπτες ιστοσελίδας

Όπως οι περισσότεροι φορείς ιστότοπων, το The Rise Project συλλέγει πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης που οι web browsers και οι διακομιστές συνήθως καθιστούν διαθέσιμες, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η προτιμητέα γλώσσα, ο ιστότοπος παραπομπής, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα κάθε αιτήματος του επισκέπτη. Ο σκοπός του The Rise Project για τη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών αναγνώρισης είναι η καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες του The Rise Project χρησιμοποιούν τον ιστότοπό του, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων διάδοσης του έργου.

Συγκέντρωση προσωπικών πληροφοριών

Ορισμένοι επισκέπτες του ιστότοπου του The Rise Project επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με το The Rise Project με τρόπους που απαιτούν από το The Rise Project να συλλέγει πληροφορίες που προσδιορίζουν προσωπικά στοιχεία. Η ποσότητα και ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγει το iED (διαχειριστής του ιστότοπου του The Rise Project) εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε από τους επισκέπτες που εγγράφονται στην πλατφόρμα να παρέχουν στοιχεία όπως Όνομα, email. Το The Rise Project συλλέγει αυτές τις πληροφορίες μόνο για τις ανάγκες του έργου ERASMUS+. Το The Rise Project δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης παρά μόνο όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, με την επιφύλαξη ότι αυτό μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ιστότοπο. 

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία

Το iED μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών του δικτυακού τόπου και για τη διάδοση αναφορών σχετικά με το έργο. Ωστόσο, το iED δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης παρά μόνο όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Συμβατότητα με το GDPR 

Εάν έχετε την υποψία ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο ή ότι υπάρχει παραβίαση των όρων που περιγράφονται παραπάνω, τότε σας συνιστούμε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο projects@ied.eu με το Όνομα, το Email σας και τον λόγο της καταγγελίας για παραβίαση του GDPR.