Parteneri

ROMÂNIA
Asociatia Centrul Pentru Legislatie Nonprofit

Asociația Centrul de Drept al Organizațiilor Nonprofit a fost înființată în 2013, având ca misiune deschiderea căii pentru îmbunătățirea cadrului legislativ destinat organizațiilor neguvernamentale, dezvoltării sociale și antreprenoriatului. 

CIPRU
SYNTHESIS Center for Research and Education Ltd

Centrul SYNTHESIS pentru Cercetare și Educație este o organizație de pionierat care inițiază și implementează proiecte cu impact social, cu accent pe incluziunea socială. SYNTHESIS este principala organizație din țară în domeniul antreprenoriatului social și al inovării sociale, acordând o atenție deosebită modului în care tinerii pot dobândi competențe antreprenoriale pentru a face față provocărilor actuale și viitoare din lumea muncii. 

ITALIA
VITALE TECNOLOGIE COMUNICAZIONE - VITECO SRL

VITECO este o mică și mijlocie întreprindere (IMM) italiană cu sediul în Sicilia. Aceasta este specializată în furnizarea de tehnologii pentru formarea la distanță și este lider în industria e-learning, având propria platformă de e-learning și o experiență extinsă în domeniul platformelor open source. Activitatea principală a VITECO se concentrează pe învățarea tehnică și profesională (VET) și dezvoltarea soluțiilor bazate pe web pentru colaborare în învățare și gestionarea conținutului educațional. Se pune un accent special pe dezvoltarea de competențe solide și transversale în diverse domenii. 

GERMANIA
BK Consult GbR

BK Consult GbR este un furnizor de servicii de nișă, cu o experiență vastă -de peste 20 de ani- în managementul proiectelor și în furnizarea de servicii. Această organizație oferă o gamă extinsă de servicii, contribuind la dezvoltarea furnizorilor de servicii educaționale prin conceperea și implementarea programelor de formare bazate pe competențe. Scopul lor este aducă valoare adăugată organizațiilor și partenerilor la nivel local, regional, național și internațional, promovând dezvoltarea durabilă și aducând beneficii societăților noastre. 

FINLANDA
Learning for Integration ry
Misiunea Learning for Integration ry este de a promova învățarea limbilor străine și sensibilitatea culturală a migranților, imigranților și refugiaților de toate vârstele în Finlanda și în alte țări nordice, pentru a facilita integrarea lor în noua cultură și dezvoltarea unei societăți multiculturale. 
 
GRECIA
Institute of Entrepreneurship Development
Institutul pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (iED) este o organizație neguvernamentală din Grecia cu un angajament ferm în promovarea inovației și stimularea spiritului antreprenorial. Cu conștientizarea antreprenoriatul are un rol esențial în dezvoltarea și coeziunea societăților, institutul se implică în promovarea ocupării forței de muncă și furnizează soluții inovatoare care susțin dezvoltarea unui antreprenoriat sănătos.