The Online Behavior of Young People in Romania, Its Associated Risks and Ways to Combat Them Research Report [Romanian & English]

The Online Behavior of Young People in Romania, Its Associated Risks and Ways to Combat Them Research Report [Romanian & English]

Young people in Romania increased their online presence during the Covid-19 pandemic, and now, they spend more and more time on social networks, such as Instagram, Tik Tok, etc. Communicating with their friends and family is among the key online activities, but young people also use the Internet to watch movies, play games (often in a network with other users) and shop. 

The main risks associated with youth online activity are cyberbullying, revenge pornography and other image-based sexual abuse, the spread of fake news and misinformation, online gambling addiction and identity theft. One of the key factors favouring the emergence of these risks is the lack of prevention campaigns and education (e.g. sex education, education on the use of the Internet, training on how to search and verify information, etc.), as well as training aimed at improving the critical thinking skills. 

Other factors that facilitate such risks include hypersexualization and role models promoted by the media, under-regulation of certain youth-targeted industries such as gambling/online gaming, decriminalization of revenge pornography, and lack of social media mandates regarding the prevention of sexual abuse based on images. Young people’s low self-confidence and their parents’ limited information about online risks must also be taken into account. 

The Online Behavior of young people in Romania, its associated risks and Ways to combat them research report presents information on the time spent online by young people and the main activities carried out, risky behaviors and the main associated risks, as well as a series of recommendations for young people who use the Internet, parents, public authorities, educational institutions, online media, etc. 

The report can be viewed and downloaded HERE, in English. 


Raportul de Cercetare Comportamentul Online Al Tinerilor Din România, Riscurile Asociate Acestuia șI ModalitățI de Combatere a Lor

Tinerii din România și-au sporit prezența online în timpul pandemiei de Covid-19 și petrec din ce în ce mai mult timp pe rețelele de socializare, precum Instagram, Tik tok. Comunicarea cu prietenii și familia lor se numără printre activitățile cheie desfășurate online, dar tinerii folosesc internetul și pentru a viziona filme, a juca jocuri (adesea într-o rețea cu alți utilizatori) și pentru a face cumpărături. 

Principalele riscuri asociate cu activitatea online a tinerilor sunt hărțuirea cibernetică, pornografia din răzbunare și alte abuzuri sexuale bazate pe imagini, răspândirea de știri false și dezinformare, dependența de jocurile de noroc online și furtul de identitate. Unul dintre factorii cheie care favorizează apariția acestor riscuri este lipsa campaniilor preventive și a educației (de exemplu, educație sexuală, educație privind utilizarea internetului, instruire privind modul de căutare și verificare a informațiilor etc.), precum și de formare care vizează îmbunătățirea abilităților de gândire critică. 

Alți factori care facilitează manifestarea unor astfel de riscuri includ: hipersexualizarea și modelele de rol promovate de mass-media, subreglementarea anumitor industrii care vizează tinerii, cum ar fi jocurile de noroc/jocuri online, neincriminarea pornografiei din răzbunare și lipsa unor obligații ale rețelelor sociale privind prevenirea abuzului sexual bazat pe imagini. Trebuie avute în vedere și încrederea scăzută în sine a tinerilor și informațiile limitate de care dispun părinții acestora, cu privire la riscurile online. 

Raportul de cercetare Comportamentul online al tinerilor din România, riscurile asociate acestuia și modalități de combatere a lor prezintă informații cu privire la timpul petrecut online de către tineri și principalele activități desfășurate, comportamente riscante și principalele riscuri asociate, precum și o serie de recomandări către tinerii care utilizează internetul, părinți, autorități publice, instituții de învățământ, online media etc.  over the counter alternatives to diazepam

Raportul poate fi răsfoit și descărcat de AICI, în limba engleză. 

Similar Posts